Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Asalta: Syleio Seko 60 2,000 13.80 250
Asalta: Hingatirn 60 2,000 13.80 250
Asalta: Camarotes de proa a la deriva (élite) 60 3,100 23.25 375
Asalta: Estanque eterno (élite) 60 3,100 23.25 375
Asalta: Capitel de Melpómene (élite) 60 3,190 23.50 375
Saquea: Syleio Seko 60 2,000 13.80 250
7x
Saquea: Hingatirn 60 2,000 13.80 250
3x
Saquea: Camarotes de proa a la deriva (élite) 60 3,100 23.25 375
8x
Saquea: Estanque eterno (élite) 60 3,100 23.25 375
8x
Saquea: Capitel de Melpómene (élite) 60 3,190 23.50 375
8x
Caza de trofeos: El Ascenso 60 2,000 13.80 250
1x
Caza de trofeos: Estanque eterno (élite) 60 3,290 23.75 375
1x
Caza de trofeos: La Congregación 60 2,000 13.80 250
1x
Botín: Sha Makogai 60 2,000 13.80 250
Botín: Camarotes de proa a la deriva (élite) 60 3,290 23.75 375
Botín: Capitel de Melpómene (élite) 60 3,290 23.75 375
Botín: Camarotes de proa a la deriva (élite) 60 3,290 23.75 375
Botín: Camarotes de proa a la deriva (élite) 60 3,290 23.75 375
Asalta: Ambusti inferior (élite) 60 3,100 23.25 375
Asalta: Vehemencia 60 2,000 13.80 250
Asalta: Ambusti superior (élite) 60 3,190 23.50 375
Asalta: Tribulación Mayor (élite) 60 3,190 23.50 375
Asalta: Acantilados Desolados 60 2,000 13.80 250
Asalta: Iratus 60 2,000 13.80 250
Asalta: Pullus 60 2,070 13.95 250
Asalta: Tormento superior (élite) 60 3,290 23.75 375
Asalta: Picor Fúngico 60 2,000 13.80 250
Asalta: Ampolla Infecta 60 2,000 13.80 250
Asalta: Choza de Putrefacto 60 2,000 13.80 250
Asalta: Lapsus 60 2,000 13.80 250
Asalta: Enredo (élite) 60 3,100 23.25 375
Asalta: Opulencia (élite) 60 3,190 23.50 375
Asalta: Cepa oculta 60 2,000 13.80 250
Asalta: Tox 60 2,000 13.80 250
Asalta: Quiste de Plagas 60 2,000 13.80 250
Asalta: Odium 60 2,000 13.80 250
Asalta: Torre Spryla 60 2,070 13.95 250
Saquea: Odium 60 2,000 13.80 250
4x
Saquea: Ambusti superior (élite) 60 3,190 23.50 375
4x
Saquea: Iratus 60 2,000 13.80 250
4x
Saquea: Enredo (élite) 60 3,100 23.25 375
4x
Saquea: Tribulación Mayor (élite) 60 3,190 23.50 375
4x
Saquea: Tormento superior (élite) 60 3,290 23.75 375
4x
Saquea: Ampolla Infecta 60 2,000 13.80 250
3x
Saquea: Choza de Putrefacto 60 2,000 13.80 250
2x
Saquea: Lapsus 60 2,000 13.80 250
4x
Saquea: Ambusti inferior (élite) 60 3,100 23.25 375
4x
Saquea: Acantilados Desolados 60 2,000 13.80 250
3x
Saquea: Corteza Partida 60 2,000 13.80 250
1x
Saquea: Torre Spryla 60 2,070 13.95 250
3x